TAMBORS

MOTRIUS I TENSOMETRES

Els tambors motrius són elements clau en sistemes de transport industrial i maquinària que permeten la transferència de càrrega i la mobilitat d’objectes en diverses aplicacions industrials. Aquests tambors es destaquen per la capacitat per proporcionar tracció i moviment eficient a l’estructura de la banda transportadora.

Característiques:

  • Nucli resistent

  • Superfície d’agarre

  • Transmissió de potència

  • Versatilitat de disseny

Aquests tambors estan formats amb goma romboidal per a una major tracció de la banda transportadora.

TENS ALGUN DUBTE?

TAMBORS

ENGOMAT ROMBOIDAL

Els tambors motrius amb engomat romboidal representen una solució innovadora i eficaç per abordar els desafiaments associats al lliscament de les bandes transportadores en aplicacions industrials. Aquests tambors estan dissenyats tenint en compte la necessitat de mantenir una subjecció sòlida i constant de les bandes, especialment en condicions on hi ha un risc de lliscament a causa de factors com la lubricació, altes temperatures o la presència d’àcids.

Característiques:

  • Engomat romboidal

  • Vulcanització en calent

  • Resistència a factors ambientals

  • Reducció de lliscament

  • Àmplia aplicabilitat